Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R9R6R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6402:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sữa và các sản phẩm sữa - Phát hiện Salmonella (Phương pháp chuẩn)
Tên tiếng Anh

Title in English

Milk and milk products - Detection of Salmonella (Reference method)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6785:1985 (E)
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 6402:2007. Sữa và sản phẩm sữa. Phát hiện Salmonella.
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.01 - Vi sinh vật nói chung
67.100.10 - Sữa. Sản phẩm sữa
Số trang

Page

29
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):348,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp phát hiện Salmonella trong sữa và sản phẩm sữa

Cảnh báo – Phải tuân thủ các lưu ý về an toàn quy định trong điều 4.