Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R4R6R7R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6067:2004
Năm ban hành 2004

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Xi măng poóc lăng bền sunphat - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Sulphate resisting portland cement - Technical requirements
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.10 - Xi măng. Thạch cao. Vữa
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.1.2 - Yêu cầu kỹ thuật của xi măng
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sun phát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sun phát.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 141:1998 Xi măng-Phương pháp phân tích hóa học.
TCVN 4030:2003 Xi măng-Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng.
TCVN 4748:2001 (EN 196-7:1989) Xi măng-Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
TCVN 5439:2004 Xi măng-Phân loại.
TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989) Xi măng-Phương pháp thử-Xác định độ bền.
TCVN 6017:1995 Xi măng-Phương pháp thử xác định thời gian đông kết và độ ổn định.
TCVN 6068:2004 Xi măng poóc lăng bền sun phát-Phương pháp xác định độ nở sun phát.
TCVN 6820:2001 Xi măng poóc lăng chứa bari-Phương pháp phân tích hóa học.
TCXD 168-89 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng.
Quyết định công bố

Decision number

2733/ QĐ/ BKHCN , Ngày 09-12-2008

FB Chat.txt