Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R0R9R7R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5707:1993
Năm ban hành 1993

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Ghi ký hiệu nhám bề mặt trên các bản vẽ kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Indicating symbols of surface roughness on technical drawings
Thay thế cho

Replace

TCVN 18-78 (Phần 1 và 2)
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.080.30 - Ký hiệu sơ đồ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ và trong tài liệu kỹ
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

108/QĐ-TĐC , Ngày 13-03-1993