Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R8R5R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5624-1:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

 Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai - Phần 1: Theo hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật
Tên tiếng Anh

Title in English

Lists of maximum residue limits for pesticides and extraneous maximum residue limits - Section 1: By pesticides
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
65.100 - Thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất nông nghiệp khác
Số trang

Page

111
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 444,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,332,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật/giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai theo hoạt chất thuốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 01-12-2009