Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R4R8R0R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5520:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of ethics for international trade in food
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/RCP 20-1979, Rev.1-1985
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

2.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm được đưa vào thương mại quốc tế [1])
2.2. Tiêu chuẩn này xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho tất cả các bên có liên quan đến thương mại quốc tế về thực phẩm.
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 01-12-2009