Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R6R8R4R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2602:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kiểm tra thống kê chất lượng - Kiểm tra định lượng khi tham số kiểm tra có phân bố chuẩn
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical quality control - Inspection by variables
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 1672-79, ISO 3951-81
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

89
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 356,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,068,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định cách lập và sử dụng các phương án kiểm tra định lượng chủ yếu dùng để kiểm tra nghiệm thu các lô liên tiếp nhưng có thể dùng để kiểm tra nghiệm thu các lô riêng lẻ.