Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R7R6R6R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 256-1:2001
Năm ban hành 2001

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell - Phần 1: Phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.040.10 - Thử nghiệm cơ học kim loại
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

67/2001/QĐ-BKHCNMT , Ngày 28-12-2001