Dự án: Trang thiết bị Y tế

Tên dự án
Trang thiết bị Y tế
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Trang thiết bị Y tế
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội TBYT Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thiết bị y tế - Đầu nối cho hệ thống phân phối hồ chứa cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 3: Các ứng dụng nội bộ
 • Thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm và in vitro Thiết bị y tế - Cấu trúc mã hóa phân cấp cho các sự kiện bất lợi - Phần 1: Mã loại sự kiện
 • Trang thiết bị y tế - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14971
 • Nha khoa - Hộp mực dùng một lần cho thuốc tê tại chỗ
 • Máy thở - Phần 4: Yêu cầu riêng đối với người hồi sức điều khiển
 • Máy thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Phần 5: Máy hồi sức cấp cứu bằng khí đốt
 • Đánh giá tính tương thích sinh học của đường thở khí trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong một quá trình quản lý rủi ro
 • Thiết bị gây mê và hô hấp - Máy tạo độ ẩm thụ động
 • Hệ thống đường ống dẫn khí y tế - Phần 1: Hệ thống đường ống dẫn khí y tế nén và chân không
 • Thiết bị đầu cuối cho hệ thống đường ống dẫn khí y tế - Phần 1: Thiết bị đầu cuối để sử dụng với khí y tế nén và chân không
 • Bộ điều chỉnh áp suất dùng cho khí y tế - Phần 1: Bộ điều chỉnh áp suất và bộ điều chỉnh áp suất với thiết bị đo lưu lượng
 • Bộ điều chỉnh áp suất để sử dụng với khí y tế - Phần 2: Bộ điều chỉnh áp suất dạng ống và dòng
 • Bộ điều chỉnh áp suất để sử dụng với khí y tế - Phần 3: Bộ điều chỉnh áp suất tích hợp với van xi lanh (VIPR)
 • Hệ thống thoát khí thải do các thiết bị y tế tạo ra
 • Hệ thống đường ray để hỗ trợ thiết bị y tế
 • Thiết bị hút y tế - Phần 1: Thiết bị hút chạy bằng điện - Bản sửa đổi 1: Các thay đổi đối với yêu cầu vận hành ở nhiệt độ khắc nghiệt
 • Thiết bị hút y tế - Phần 2: Thiết bị hút chạy bằng tay
 • Thiết bị hút y tế - Phần 3: Thiết bị hút được cấp nguồn từ chân không hoặc nguồn khí áp suất dương
 • Thiết bị hút y tế - Phần 4: Yêu cầu chung
 • Thiết bị gây mê và hô hấp - Từ vựng
 • Máy thở và thiết bị liên quan - Từ vựng và ngữ nghĩa
 • Hướng dẫn lựa chọn phương tiện thông gió thích hợp dựa trên bệnh nhân, môi trường sử dụng và người vận hành dự định
 • Thiết bị điện y tế - Phần 1-10: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Tiêu chuẩn tài sản thế chấp: Yêu cầu đối với sự phát triển của bộ điều khiển vòng kín sinh lý
 • Thiết bị điện y tế - Phần 1-12: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Tiêu chuẩn thế chấp: Yêu cầu đối với thiết bị điện y tế và hệ thống điện y tế được sử dụng trong môi trường dịch vụ y tế khẩn cấp
 • Thiết bị điện y tế - Phần 1-11: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Tiêu chuẩn bên cạnh: Yêu cầu đối với thiết bị điện y tế và hệ thống điện y tế được sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe gia đình
 • Thiết bị điện y tế - Phần 1-8: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Tiêu chuẩn bên cạnh: Yêu cầu chung, thử nghiệm và hướng dẫn đối với hệ thống cảnh báo trong thiết bị điện y tế và hệ thống điện y tế
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-90: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị trị liệu dòng cao hô hấp
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy ghi điện não
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-49: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị theo dõi bệnh nhân đa chức năng
 • Thiết bị điện y tế — Phần 2-71: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị quang phổ hồng ngoại gần chức năng (NIRS)
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-72: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hoạt động thiết yếu của máy thở trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-79: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông gió cho người suy giảm khả năng thở
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông gió cho chứng suy giảm thông khí
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-84: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy thở cho môi trường dịch vụ y tế khẩn cấp
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với sự an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị đo oxy mô não
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-87: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy thở tần số cao
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị làm ẩm đường hô hấp
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-30: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy đo huyết áp tự động không xâm lấn
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-59: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy đo nhiệt sàng lọc để kiểm tra nhiệt độ sốt ở người
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hoạt động thiết yếu của máy thở chăm sóc quan trọng
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-56: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của nhiệt kế lâm sàng để đo nhiệt độ cơ thể
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị đo oxy xung
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-69: Yêu cầu cụ thể đối với sự an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị máy tạo oxy
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-70: Yêu cầu cụ thể đối với sự an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị điều trị chứng ngưng thở khi ngủ
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hoạt động thiết yếu của trạm làm việc gây mê
 • Thiết bị điện y tế - Phần 2-55: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy theo dõi khí hô hấp
 • Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với kiểu đo không tự động
 • Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 2: Khảo sát lâm sàng kiểu đo tự động ngắt quãng
 • Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 5: Yêu cầu đối với độ lặp lại và khả năng tái lập của bộ mô phỏng NIBP để thử nghiệm máy đo huyết áp không xâm lấn tự động
 • Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ phận giả giọng nói
 • Thiết bị gây mê và hô hấp – Nhãn mác do người dùng cho bơm tiêm thuốc sử dụng trong gây mê – Màu sắc, thiết kế và công năng
 • Hướng dẫn về các khía cạnh của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để đảm bảo tính vô trùng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe dùng một lần, được tiệt trùng cuối cùng không thể chịu được quá trình chế biến để đạt được mức đảm bảo vô trùng tối đa là 10-6
 • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Các chất khử trùng bằng hóa chất lỏng cho các thiết bị y tế sử dụng một lần sử dụng mô động vật và các dẫn xuất của chúng - Các yêu cầu về mô tả, phát triển, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quy trình tiệt trùng cho thiết bị y tế
 • Tiệt khuẩn thiết bị y tế - Hướng dẫn về các yêu cầu đối với việc xác nhận và xử lý thường xuyên các quy trình tiệt trùng bằng ethylene oxide sử dụng giải phóng tham số
 • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Yêu cầu chung đối với máy tiệt trùng để tiệt trùng đầu cuối thiết bị y tế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Phương pháp vi sinh - Hướng dẫn thực hiện xác định tạp chất sinh học và kiểm tra độ vô trùng đối với sinh học và các sản phẩm dựa trên mô
 • Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Hơi nước nhiệt độ thấp và formaldehyde – Yêu cầu đối với phát triển, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn TBYT
 • Thu hồi và phân tích vật cấy ghép phẫu thuật – Phần 1: Truy xuất và xử lý
 • Thiết bị y tế - Đầu nối cho hệ thống phân phối hồ chứa cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
 • Thiết bị y tế - Đầu nối cho hệ thống phân phối hồ chứa cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 6: Ứng dụng thần kinh
 • Thiết bị y tế - Đầu nối cho hệ thống phân phối hồ chứa cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 7: Kết nối cho truyền tĩnh mạch
 • Thiết bị y tế - Đầu nối cho hệ thống phân phối hồ chứa cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 8: Giải pháp chống đông máu dựa trên Citrate cho các ứng dụng apheresis
 • Trang thiết bị y tế - Giám sát sau thị trường cho các nhà sản xuất
 • Trang thiết bị y tế - Thông tin cung cấp bởi nhà sản xuất
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 1: Xi lanh thủy tinh cho hộp thuốc gây tê cục bộ nha khoa
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 2: Nút pit tông cho hộp nha khoa gây tê cục bộ
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 3: Seals cho hộp nha khoa gây tê cục bộ
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 4: Thùng thủy tinh để chứa thuốc tiêm và ống tiêm đã được lắp ráp phụ đã khử trùng sẵn sàng để chiết rót
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 5: Nút pit tông cho thuốc tiêm
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 6: Thùng nhựa cho ống tiêm và ống tiêm đã được lắp ráp lại đã khử trùng sẵn sàng để chiết rót
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 7: Hệ thống đóng gói cho các bơm tiêm đã được lắp ráp lại đã tiệt trùng sẵn sàng để chiết rót
 • Bơm tiêm đã được nạp sẵn - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với bơm tiêm đã nạp sẵn thành phẩm
 • Thiết bị y tế - Liệu pháp thở ngưng thở khi ngủ - Mặt nạ và phụ kiện ứng dụng
 • Đánh giá tính tương thích sinh học của đường thở khí trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 2: Thử nghiệm phát thải các hạt vật chất
 • Đánh giá tính tương thích sinh học của đường thở khí trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 3: Thử nghiệm phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
 • Đánh giá tính tương thích sinh học của đường thở khí trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 4: Các xét nghiệm cho các chất có thể lọc được trong nước ngưng tụ
 • Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 7: Khả năng tiếp cận với người khiếm thị
 • Quang học và dụng cụ quang học - Từ vựng cho kính hiển vi - Phần 1: Kính hiển vi ánh sáng
 • Cấy ghép nhãn khoa - Thiết bị phẫu thuật nhãn khoa
 • Thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế cho người - Thực hành tốt lâm sàng
 • Pyrogenicity - Nguyên tắc và phương pháp kiểm tra pyrogen của thiết bị y tế
 • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Ứng dụng của ngưỡng quan tâm về độc tính (TTC) để đánh giá tính tương thích sinh học của các thành phần thiết bị y tế
 • Thiết bị y tế sử dụng mô động vật và các dẫn xuất của chúng - Phần 1: Ứng dụng quản lý rủi ro
 • Thiết bị y tế sử dụng mô động vật và các dẫn xuất của chúng - Phần 2: Kiểm soát nguồn cung ứng, thu thập và xử lý
 • Thiết bị y tế sử dụng mô động vật và các dẫn xuất của chúng - Phần 4: Nguyên tắc loại bỏ và / hoặc bất hoạt các tác nhân gây bệnh não xốp có thể truyền nhiễm (TSE) và các xét nghiệm xác nhận cho các quá trình đó
 • Trang thiết bị y tế - Áp dụng quản lý rủi ro đối với TTBYT
 • Trang thiết bị y tế - Công nhận các nguyên tắc thiết yếu về an toàn và tính năng trang thiết bị y tế - Phần 1: Các nguyên tắc cơ bản chung và các nguyên tắc cơ bản cụ thể bổ sung cho tất cả các thiết bị y tế non - IVD và hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn
 • Trang thiết bị y tế - Công nhận các nguyên tắc thiết yếu về an toàn và tính năng trang thiết bị y tế - Phần 2: Các nguyên tắc cơ bản chung và các nguyên tắc cơ bản cụ thể bổ sung cho tất cả các thiết bị y tế IVD và hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn
 • Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực
 • Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu đối với việc thu thập, vận chuyển, nhận và xử lý mẫu
 • Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Nghiên cứu hoạt động lâm sàng sử dụng bệnh phẩm từ đối tượng người - Thực hành tốt
 • Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Yêu cầu đối với các giao thức hài hòa quốc tế thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc đo lường của các giá trị được chỉ định cho mẫu chuẩn và mẫu người
 • Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Thử nghiệm phân tử đa phân tử đối với axit nucleic - Phần 1: Thuật ngữ và yêu cầu chung để đánh giá chất lượng axit nucleic
 • Hướng dẫn cho người giám sát và vận hành thiết bị kiểm tra tại điểm chăm sóc (POCT)
 • Kiểm tra chẩn đoán phân tử trong ống nghiệm - Thông số kỹ thuật cho các quy trình trước khi kiểm tra các chất chuyển hóa trong nước tiểu, huyết thanh tĩnh mạch và huyết tương
 • Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Đánh giá độ ổn định của thuốc thử chẩn đoán in vitro
 • Quản lý rủi ro sinh học cho các phòng thí nghiệm và các tổ chức liên quan khác
 • Quang học và quang tử - Laser và thiết bị liên quan đến laser - Từ vựng và ký hiệu
 • Laser và các thiết bị liên quan đến laser - Phương pháp kiểm tra độ rộng chùm tia laser, góc phân kỳ và tỷ lệ truyền chùm tia - Phần 1: Chùm tia xitômét và đơn giản
 • Laser và các thiết bị liên quan đến laser - Phương pháp kiểm tra độ rộng chùm tia laser, góc phân kỳ và tỷ lệ truyền chùm tia - Phần 2: Chùm astigmatic chung
 • Laser và các thiết bị liên quan đến laser - Phương pháp kiểm tra độ rộng chùm tia laser, góc phân kỳ và tỷ lệ truyền chùm tia - Phần 3: Phân loại chùm tia laze bên trong và hình học, sự lan truyền và chi tiết của các phương pháp thử nghiệm
 • Quang học và quang tử - Laze và thiết bị liên quan đến laze - Phương pháp thử độ hấp thụ của các thành phần laze quang học
 • Quang học và quang tử - Laser và thiết bị liên quan đến laser - Phương pháp kiểm tra công suất chùm tia laser, đặc điểm năng lượng và thời gian
 • Quang học nhãn khoa - Khung kính - Danh sách các thuật ngữ và từ vựng tương đương
 • Nhãn khoa - Kiểm tra thị lực - Các mẫu thị lực tiêu chuẩn và lâm sàng và cách trình bày
 • Dụng cụ nhãn khoa - Áp kế
 • Quang học nhãn khoa - Khung kính - Hệ thống đo lường và từ vựng
 • Máy khử rung tim - Cụm đầu nối DF-1 cho máy khử rung tim cấy ghép - Kích thước và yêu cầu kiểm tra
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn, ghi nhãn và thông tin do nhà sản xuất cung cấp
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 2: Máy tạo nhịp tim
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 3: Các chất kích thích thần kinh cấy ghép
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 4: Máy bơm truyền dịch cấy ghép
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 5: Các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 6: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động nhằm điều trị rối loạn nhịp tim nhanh (bao gồm cả máy khử rung tim có thể cấy ghép)
 • Vật cấy ghép phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép chủ động - Phần 7: Yêu cầu cụ thể đối với hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử và thân não thính giác
 • Thiết bị quản lý nhịp tim - Các ký hiệu được sử dụng với nhãn thiết bị quản lý nhịp tim và thông tin cần cung cấp - Yêu cầu chung
 • Thiết bị y tế cấy ghép tích cực - Hệ thống đầu nối bốn cực cho thiết bị quản lý nhịp tim cấy ghép - Yêu cầu về kích thước và thử nghiệm
 • Thiết bị truyền máu dùng trong y tế - Phần 3: Bộ lấy máu sử dụng một lần
 • Thiết bị truyền máu dùng trong y tế - Phần 4: Bộ truyền dịch để sử dụng một lần, nguồn cấp dữ liệu trọng lực
 • Thiết bị truyền máu dùng trong y tế - Phần 5: Bộ truyền dịch sử dụng một lần với thiết bị truyền áp lực
 • Hộp đựng có thể gập lại bằng nhựa cho máu người và các thành phần của máu - Phần 1: Hộp đựng thông thường
 • Hộp đựng có thể gập lại bằng nhựa cho máu người và các thành phần của máu - Phần 2: Các ký hiệu đồ họa để sử dụng trên nhãn và tờ rơi hướng dẫn
 • Hộp đựng máu có thể gập lại bằng nhựa cho máu người và các thành phần của máu - Phần 3: Hệ thống túi máu tích hợp các tính năng
 • Hộp đựng bằng nhựa có thể đóng mở cho máu và các thành phần của máu - Phần 4: Hệ thống túi máu Aphaeresis với các tính năng tích hợp
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 1: Lọ tiêm làm bằng ống thủy tinh
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 2: Nắp đậy lọ tiêm
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 3: Nắp nhôm cho lọ tiêm
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần Phần 4: Lọ tiêm làm bằng thủy tinh đúc
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 5: Đóng đông làm khô cho lọ tiêm
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 6: Nắp làm bằng nhôm-nhựa kết hợp cho lọ tiêm
 • Hộp đựng và phụ kiện tiêm - Phần 7: Nắp tiêm làm bằng kết hợp nhôm-nhựa mà không có phần nhựa chồng lên nhau
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 6: Đóng đông làm khô chai dịch truyền
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 7: Nắp làm bằng nhôm-nhựa kết hợp cho chai dịch truyền
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 8: Bộ truyền dịch sử dụng một lần với thiết bị truyền áp lực
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 9: Đường dẫn chất lỏng sử dụng một lần với thiết bị truyền áp lực
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 10: Phụ kiện cho đường truyền chất lỏng sử dụng một lần với thiết bị truyền áp lực
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 11: Bộ lọc dịch truyền để sử dụng một lần với thiết bị truyền áp lực
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 12: Kiểm tra van để sử dụng một lần
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 13: Bộ điều chỉnh lưu lượng chia độ để sử dụng một lần với chất lỏng tiếp xúc
 • Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 14: Kẹp và bộ điều chỉnh dòng chảy cho thiết bị truyền và truyền dịch không tiếp xúc với chất lỏng
 • Các bộ phận đàn hồi cho đường tiêm và cho các thiết bị dùng trong dược phẩm - Phần 1: Chất chiết xuất trong nước tiệt trùng
 • Các bộ phận đàn hồi cho đường tiêm và cho các thiết bị dùng trong dược phẩm - Phần 2: Nhận dạng và đặc điểm
 • Các bộ phận đàn hồi cho đường tiêm và cho các thiết bị dùng trong dược phẩm - Phần 3: Xác định số lượng hạt giải phóng
 • Các bộ phận đàn hồi cho đường tiêm và cho các thiết bị dùng trong dược phẩm - Phần 4: Yêu cầu sinh học và phương pháp thử
 • Các bộ phận đàn hồi cho đường tiêm và cho các thiết bị dùng trong dược phẩm - Phần 5: Yêu cầu chức năng và thử nghiệm
 • Trang thiết bị y tế - Thiết bị truyền dịch di động không chạy bằng điện
 • Thiết bị y tế - Bộ truyền máu và phương pháp kiểm tra tính tương thích của túi máu
 • Thiết bị y tế - Thử nghiệm bào tử ống bơm - Quy trình chung
 • Thiết bị tiêm truyền y tế - Nắp nhựa có lớp lót đàn hồi chèn cho các vật chứa được sản xuất bằng quy trình đóng kín thổi khí (BFS)