Dự án: An toàn thực phẩm

Tên dự án
An toàn thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệm
 • Thực phẩm - Xác định tổng hoạt tính chống oxy hóa dựa trên khả năng hấp thụ gốc tự do oxy hóa (ORAC) bằng phương pháp huỳnh quang 
 • Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng liên quan – Phương pháp xác định đồng thời tổng hàm lượng vitamin B1, B2, B3 và B6 bằng LC-MS/MS sau khi thủy phân enzym 
 • Thực phẩm – Xác định hàm lượng xơ tổng số bằng phương pháp trọng lượng – enzyme kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Dầu, mỡ, sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm - Xác định polysorbat 60 bằng phương pháp trọng lượng
 • Nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm – Xác định protein nguồn gốc đậu nành, gạo, đậu Hà Lan bằng phương pháp LC-MS/MS
 • Nước, đồ uống không cồn có ga và không có ga – Xác định hàm lượng Bisphenol A bằng LC-MS/MS
 • Nước, đồ uống không cồn có ga và không có ga – Xác định hàm lượng Bisphenol A bằng UPLC-FLD
 • Nước sát khuẩn - Xác định hàm lượng phenols và phenates
 • Chè - Xác định hàm lượng Niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 
 • Nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Echinacea – Xác định hàm lượng các hợp chất phenolic bằng kỹ thuật HPLC
 • Nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Panax ginseng và Panax quinquefolius – Xác định hàm lượng các Ginsenoside bằng kỹ thuật HPLC
 • Nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Xác định hàm lượng một số hợp chất không bay hơi có nguồn gốc từ Gừng (Ginger) bằng kỹ thuật HPLC
 • Vi sinh vật trong thực phẩm - Phát hiện độc tố Alpha-toxin của Clostridium perfringens bằng phương pháp 
 • Xác định và định danh Salmonella spp., Cronobacter spp., Campylobacter spp. và các vi khuẩn gram âm khác bằng kỹ thuật MALDI-TOF
 • Xác định và định danh Listeria monocytogenes, Listeria spp., và các vi khuẩn gram dương khác bằng kỹ thuật MALDI - TOF
 • Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các phép phân tích định lượng 
 • FB Chat.txt