Dự án: Dược liệu

Tên dự án
Dược liệu
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Dược liệu
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Actiso (lá)
 • Ba kích (rễ)
 • Cốt toái bổ (thân rễ)
 • Cỏ xước (rễ)
 • Diếp cá
 • Gừng (thân rễ)
 • Mộc hoa trắng (vỏ thân)
 • Mộc hương (Rễ)
 • Ngưu tất (rễ)
 • Sa nhân (Quả)
 • Tinh dầu gừng
 • Tinh dầu nghệ
 • Tục đoạn
 • Trạch tả (Rễ)
 • Hạt hẹ
 • Thiên hoa phấn (Rễ)
 • Tang phiêu tiêu
 • Táo mèo (quả)
 • Thiên nam tinh (Thân rễ)
 • Thiên nam tinh đã chế biến