Dự án: Thành phẩm hóa dược

Tên dự án
Thành phẩm hóa dược
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Thành phẩm hóa dược
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nang acid tranexamic
  • Viên nén acid tranexamic
  • Viên nén clopidogrel
  • Viên nén glimepirid
  • Viên nén levofloxacin
  • Viên nén vinpocetin
  • Bột pha tiêm ceftazidim
  • Viên nén perindopril tert-butylamin
  • Viên nén simvastatin
  • Viên nén alopurinol