Dự án: An toàn máy xây dựng

Tên dự án
An toàn máy xây dựng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
An toàn máy xây dựng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Xây dựng
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy đào và chuyển đất – Các loại cơ bản – Nhận dạng, thuật ngữ và định nghĩa
  • Máy đào và chuyển đất – Định nghĩa kích thước và mã hiệu Phần 1: Máy cơ sở
  • Máy đào và chuyển đất – Định nghĩa kích thước và mã hiệu Phần 2: Thiết bị và bộ phận đi kèm
  • Máy nâng xây dựng chở vật liệu – Phần 1: Thang nâng với bàn nâng dễ tiếp cận (vận thăng xây dựng)
  • Máy nâng xây dựng chở vật liệu – Phần 2: Thang nâng nghiêng với thiết bị chuyển tải không thể tiếp cận (vận thăng xây dựng)
  • Máy nâng xây dựng để vận chuyển người và vật liệu bằng ca bin hướng thẳng đứng (thang máy thi công)