Dự án: Kết cấu và công nghệ xây dựng

Tên dự án
Kết cấu và công nghệ xây dựng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Kết cấu và công nghệ xây dựng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCNXD
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Cơ sở thiết kế kết cấu
 • Thiết kê kết cấu bê tông và bê tông cốt thép Phần 1.1: Quy định chung
 • Thiết kê kết cấu bê tông và bê tông cốt thép Phần 1.2: Thiết kế kết cấu chịu lửa
 • Thiết kê kết cấu bê tông và bê tông cốt thép Phần 3: Kết cấu chứa chất lỏng và vật liệu rời
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-1: Thiết kế kết cấu thép – các quy định chung và các quy định cho nhà
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-2: Thiết kế kết cấu thép – các quy định chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-3: Thiết kế kết cấu thép – các quy định chung – Các quy định bổ sung đối với cấu kiện, tấm tạo hình nguội
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-4: Thiết kế kết cấu thép – các quy định chung – Các quy định bổ sung cho thép không gỉ
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-5: Thiết kế kết cấu thép – Cấu kiện dạng tấm
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-6: Thiết kế kết cấu thép – Độ bền và độ ổn định của kết cấu vỏ
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-7: Thiết kế kết cấu thép – Kết cấu tấm chịu tải ngoải mặt phẳng
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-8: Thiết kế kết cấu thép – Thiết kế liên kết
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-9: Thiết kế kết cấu thép – Độ bền mỏi
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-10: Thiết kế kết cấu thép – Độ dai và tính chất xuyên chiều dày của vật liệu
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-11: Thiết kế kết cấu thép – Thiết kế kết cấu có dây/ thanh căng
 • Thiết kế kết cấu thép Phần 1-12: Thiết kế kết cấu thép – Các quy định bổ sung cho vật liệu thép đến cấp bền S700
 • Thiết kế địa kỹ thuật – Những quy định chung
 • Kết cấu bê tông – Thi công và nghiệm thu
 • Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu
 • Kết cấu xây – Thi công và nghiệm thu
 • Thiết kế địa kỹ thuật – Khảo sát và thí nghiệm đất nền
 • Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
 • Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
 • Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy
 • Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép
 • Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng và phân loại đất - Phần 1: Nhận dạng và mô tả
 • Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng và phân loại đất- Phần 2: Các nguyên tắc phân loại
 • Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật về đá. Nhận dạng, mô tả và phân loại đá
 • Công tác địa kỹ thuật – Phương pháp trộn sâu
 • Thiết kế kết cấu thép – Tháp và trụ
 • Thiết kế kết cấu thép – Ống khói
 • Thiết kế kết cấu thép – Si-lô
 • Thiết kế kết cấu thép – Bể chứa
 • Thiết kế kết cấu thép – Đường ống
 • Thiết kế kết cấu thép – Cọc
 • Thiết kế kết cấu thép – Kết cấu đỡ cầu trục
 • Thiết kế kết cấu nhôm. Phần 1-1: Các quy định kết cấu chung
 • Thiết kế kết cấu nhôm. Phần 1-2: Thiết kế kết cấu chịu lửa
 • Thiết kế kết cấu nhôm. Phần 1-3: Kết cấu chịu mỏi
 • Thiết kế kết cấu nhôm.Phần 1-4: Tấm kết cấu tạo hình nguội
 • Thiết kế kết cấu nhôm. Phần 1-5: Kết cấu vỏ
 • Thử nghiệm chịu lửa. Các bộ phận công trình xây dựng. Phần 1: Yêu cầu chung
 • Hệ thống chống đỡ tạm – Yêu cầu công năng và thiết kế chung
 • Thiết bị làm việc tạm thời. Phần 1: Giàn giáo – Yêu cầu công năng và thiết kế chung
 • Thiết bị làm việc tạm thời. Phần 2: Thông số vật liệu
 • Thiết bị làm việc tạm thời. Phần 3: Tải trọng thử nghiệm
 • Thiết bị làm việc tạm thời. Phần 4: Lưới an toàn cho giàn giáo – Yêu cầu công năng và thiết kế sản phẩm
 • Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm kết cấu địa kỹ thuật – Phần 1: Thử nghiệm cọc: Thử nghiệm nén tĩnh
 • Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1: Quy định chung và quy định cho công trình nhà
 • Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 2: Quy định chung, thiết kế kết cấu chịu lửa
 • Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn
 • Phương pháp thử khối xây. Phần 1: Xác định cường độ chịu nén
 • Phương pháp thử khối xây. Phần 2: Xác định cường độ chịu kéo khi uốn
 • Phương pháp thử khối xây. Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt ban đầu
 • Phương pháp thử khối xây. Phần 4: Xác định cường độ chịu cắt theo lớp cách nước
 • Phương pháp thử khối xây. Phần 5: Xác định cường độ bám dính
 • Giàn giáo công tác mặt ngoài bằng cấu kiện chế tạo sẵn. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
 • Giàn giáo công tác mặt ngoài bằng cấu kiện chế tạo sẵn. Phần 2: Phương pháp thiết kế
 • Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Phần 1: Khóa giáo dùng cho ống thép rời – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm
 • Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Phần 2: Khóa giáo đặc biệt – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm
 • Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Phần 3: Tấm đế và chốt khóa măng xông dạng tròn – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm
 • Thiết bị làm việc tạm thời – Lưới an toàn – Phần 1: Yêu cầu an toàn và các phương pháp thử nghiệm
 • Ống thép rời dùng cho giàn giáo ống có khớp nối – Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp
 • Cột chống hợp kim nhôm kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm
 • Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm kết cấu địa kỹ thuật – Phần 1: Thử nghiệm cọc: Thử nghiệm nén tĩnh