Dự án: Thiết kế kiến trúc

Tên dự án
Thiết kế kiến trúc
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Thiết kế kiến trúc
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiến trúc quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế