Dự án: Thuật ngữ và định nghĩa

Tên dự án
Thuật ngữ và định nghĩa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Thuật ngữ và định nghĩa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiến trúc quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ chung
  • Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ trong thương lượng hợp đồng
  • Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 3: Thuật ngữ về bền vững
  • Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà – Định nghĩa và tính toán các chỉ số diện tích và không gian