Dự án: Hạ tầng kỹ thuật

Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội Môi trường Xây dựng VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết kế cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình
  • Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế
  • Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
  • Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị
  • FB Chat.txt