Dự án: Vật liệu xây dựng

Tên dự án
Vật liệu xây dựng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Vật liệu xây dựng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện VLXD
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng
 • Phụ gia hoá học cho bê tông
 • Ngói xi măng cát
 • Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
 • Cốt liệu nhẹ cho gạch bê tông – Yêu cầu kỹ thuật
 • Cốt liệu nhẹ cho bê tông cách nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật
 • Cốt liệu nhẹ cho bê tông – Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit – Yêu cầu kỹ thuật
 • Cát nhiễm mặn cho bê tông và vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật Phần 1: Cát cho kết cấu bê tông
 • Cát nhiễm mặn cho bê tông và vữa xây dựng– Yêu cầu kỹ thuật Phần 2: Cát cho kết cấu bê tông cốt thép
 • Cát nhiễm mặn cho bê tông và vữa xây dựng– Yêu cầu kỹ thuật Phần 3: Cát cho vữa xây dựng
 • Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn
 • Cốt liệu cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật
 • Bê tông – Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối
 • Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
 • Bê tông tiêu nước dùng lát vỉa hè
 • Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường nước biển
 • Sơn và véc ni - Yêu cầu kỹ thuật về hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi
 • Đá ốp lát trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
 • Tấm đá tự nhiên lát ngoài trời – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Kính xây dựng – Kính hộp gắn kín cách nhiệt
 • Thanh định hình (profile) PolyVinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ và cửa đi – Xác định độ bền va đập rơi cho thanh định hình chính
 • Thanh định hình (profile) PolyVinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ và cửa đi – Phương pháp thử xác định ngoại quan mẫu thử sau khi ổn định nhiệt ở 150oC
 • Thanh định hình (profile) PolyVinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ và cửa đi – Xác định độ ổn định kích thước sau khi ổn định nhiệt
 • Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử
 • Ngói đất sét nung – Yêu cầu kỹ thuật
 • Ngói – Phương pháp thử cơ lý
 • Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hóa học
 • Bê tông – Phương pháp xác định tốc độ thấm nước
 • Bê tông – Phương pháp xác định điện trở suất
 • Phụ gia ức chế ăn mòn bê tông cốt thép – Xác định khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng phương pháp trwor kháng phân cực nhúng trong hồ xi măng
 • Bê tông – Phương pháp xác định chiều sâu cacbonat
 • Vật liệu và kết cấu xây dựng – Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và để khô đánh giá độ bền khi ngập nước
 • Bê tông – Xác định hệ số khuếch tán ion clo bằng phương pháp gia tốc thấm ion clo
 • Phương pháp thử - Xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đối với sự ăn mòn cốt thép trong bê tông khi tiếp xúc với môi trường clorua
 • Phụ gia chống ăn mòn clorua cho bê tông cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật