Dự án: Du lịch

Tên dự án
Du lịch
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Du lịch
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Vụ Khách sạn
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Du lịch và các dịch vụ có liên quan – Spa chăm sóc sức khỏe – Yêu cầu đối với dịch vụ
  • Du lịch và các dịch vụ có liên quan – Hướng dẫn phát triển các yêu cầu đối với bảo vệ môi trường của cơ sở lưu trú
  • Du lịch và các dịch vụ có liên quan – Hệ thống quản lý bền vững cho các cơ sở lưu trú – Các yêu cầu
  • Dịch vụ du lịch – Đại lý lữ hành và doanh nghiệp lữ hành – Thuật ngữ và định nghĩa