Dự án: Văn hóa

Tên dự án
Văn hóa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Văn hóa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Di sản văn hóa
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bảo tồn di sản văn hóa – Hướng dẫn và quy trình lựa chọn ánh sáng thích hợp cho trưng bày trong nhà
  • Thông tin và Tư liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core – Phần 1: Phần tử lõi
  • Thông tin và Tư liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core – Phần 2: Thuộc tính và phân lớp DCMI
  • Quản lý tài liệu – Định dạng tệp tài liệu điện tử cho quản lâu dài – Phần 1: Sử dụng PDF 1.4 (PDF/A-1)
  • Quản lý tài liệu – Định dạng tệp tài liệu điện tử cho quản lâu dài – Phần 2: Sử dụng ISO 32000-1 (PDF/A-2)