Dự án: Thú y

Tên dự án
Thú y
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thú y
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TT Kiểm nghiệm thuốc thú y TWI
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin phòng bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gia cầm (CAV).
  • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin phòng bệnh Parvo ở lợn.
  • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin phòng bệnh E.coli phù đầu ở lợn
  • Quy trình chẩn đoán bệnh viêm đa khớp (bệnh Glasser’s) ở lợn.
  • Phúc lợi động vật đối với gia súc trong chăn nuôi tại Việt Nam
  • Phúc lợi động vật đối với gia súc trong quá trình vận chuyển tại Việt Nam
  • Phúc lợi động vật tại cơ sở giết mổ động vật tại Việt Nam