Dự án: Đường bộ

Tên dự án
Đường bộ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Đường bộ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường ĐHCN GTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang băng keo - Quy định kỹ thuật
 • Hệ thống giao thông thông minh – Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 1: Yêu cầu đối với dữ liệu ITS
 • Hệ thống giao thông thông minh – Từ điển dữ liệu trung tâm ITS – Phần 2: Đăng ký dữ liệu trung tâm ITS
 • Hệ thống giao thông thông minh – Từ điển dữ liệu trung tâm ITS – Phần 3: Gán mã định danh đối tượng cho các khái niệm dữ liệu ITS
 • Hệ thống thu phí điện tử – Khung bảo mật dữ liệu thu phí.
 • Gối chỏm cầu – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Mặt đường bê tông nhựa nóng - Phát triển kế hoạch đảm bảo chất lượng
 • Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định độ sâu lún vệt bánh xe bằng thiết bị Wheel Tracking
 • Trạm trộn bê tông nhựa nóng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Bê tông nhựa nóng – Phương pháp thử
 • Đất xây dựng công trình giao thông – Phương pháp thử
 • Hỗn hợp đá trộn nhựa – Phương pháp trộn mẫu hỗn hợp nóng trong phòng thí nghiệm
 • Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Giảm kích thước mẫu phù hợp với điều kiện thử nghiệm
 • Thiết kế Cầu đường sắt theo trạng thái giới hạn
 • Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
 • Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu thiết kế
 • Khe co giãn dạng ray đơn – Yêu cầu kỹ thuật và thi công
 • Thử tải công trình cầu đường bộ
 • Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu tường chắn đất có cốt trong xây dựng công trình