Dự án: Năng lượng

Tên dự án
Năng lượng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Năng lượng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thí nghiệm, nghiệm thu, xác định hiệu suất toàn nhà máy trong nhà máy nhiệt điện
  • Thí nghiệm, nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của lò hơi đốt nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện
  • FB Chat.txt