Dự án: Khí thiên nhiên hóa lỏng

Tên dự án
Khí thiên nhiên hóa lỏng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Khí thiên nhiên hóa lỏng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao nhận sản phẩm
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ xe tải và xe khách