Dự án: Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng

Tên dự án
Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh công nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng – Cao lanh – Xác định thành phần hóa học bằng phương pháp quang phổ
  • Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng – Cao lanh – Phương pháp xác định độ ẩm