Dự án: Giấy

Tên dự án
Giấy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Giấy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giấy bao bì công nghiệp – Các tông lớp mặt
  • Giấy bao bì công nghiệp –Giấy làm lớp sóng