Dự án: Công trình cảng biển

Tên dự án
Công trình cảng biển
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Công trình cảng biển
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCN GTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 6: Đê chắn sóng
  • Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo
  • Nạo vét luồng đường thủy nội địa - Yêu cầu kỹ thuật
  • Nhũ tương nhựa đường kiềm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.