Dự án: Xây dựng

Tên dự án
Xây dựng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Xây dựng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCN GTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đất xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ theo hỗn hợp tổn thất khi nung.
  • Nhựa đường - Phương pháp thử xác định độ hòa tan trong N-Propyl Bromide.
  • Thi công và nghiệm thu công tác bơm vữa bảo vệ cáp dự ứng lực trong công trình cầu
  • Thiết kế hầm đường bộ, hầm đường sắt quốc gia
  • Cấp phối đá ba lát đường sắt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Phân loại đất đắp nền đường bộ
  • Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ hấp phụ nước của cốt liệu thô cho bê tông asphalt
  • Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ hấp phụ nước của cốt liệu mịn cho bê tông asphalt