Dự án: Giao thức truyền thông dữ liệu

Tên dự án
Giao thức truyền thông dữ liệu
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Giao thức truyền thông dữ liệu
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện CNBCVT - Học viện CNBCVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • TCVN - Giao thức truyền thông dữ liệu giữa các trung tâm điều hành và giám sát giao thông trong hệ thống giao thông thông minh đường cao tốc