Dự án: Lâm nghiệp

Tên dự án
Lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng Cục Lâm nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Chế phẩm bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực phòng chống Xén tóc gỗ khô Stomatium longicorne New - Phương pháp trong phòng thí nghiệm
 • Chế phẩm bảo quản gỗ - Xác định khả năng chống chịu nấm mốc gây hại trên bề mặt - Phương pháp trong phòng thí nghiệm
 • Viên nén gỗ - Phương pháp thử (Kích thước, khối lượng riêng, Hàm lượng tro, nhiệt lượng)
 • Sản phẩm đồ gỗ- Phương pháp rút mẫu kiểm tra
 • Giống cây lâm nghiệp - Vườn sưu tập lưu trữ giống gốc
 • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và ổn định (DUS) - Yêu cầu chung
 • Giống cây Lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Giổi ăn hạt
 • Rừng trồng - Yêu cầu lập địa trồng rừng - Phần..: Mắc ca
 • Rừng trồng - Phương pháp đánh giá chất lượng rừng
 • Chuồng, trại nuôi cá Sấu - Yêu cầu kỹ thuật
 • Giống cây lâm nghiệp – Yêu cầu đối với giống mới được công nhận
 • Gỗ sấy – Xác định độ ẩm và mức chênh lệch độ ẩm tấm gỗ
 • Gỗ nhựa composite - Phương pháp thử tính chất cơ học và vật lý
 • Dăm gỗ: Phần 1: Dăm cho sản xuất bột giấy, Phần 2: Dăm cho ván nhân tạo, Phần 3: Dăm cho nguyên liệu đốt
 • Gỗ - Phương pháp thử cơ lý (17 phần)
 • Phòng trừ sâu hại cây rừng - Hướng dẫn chung
 • Phòng trừ bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung (Cập nhật theo quy định mới)
 • FB Chat.txt