Dự án: Thủy sản

Tên dự án
Thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Thủy sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản: nước ngọt – yêu cầu chất lượng
 • Môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên biển
 • Giống cá biển - Yêu cầu kỹ thuật Phần 8: cá dìa, cá bống bớp
 • Giống động vật lưỡng cư - Yêu cầu kỹ thuật Phần 1: Ếch
 • Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật Phần 7: Hải sâm cát (hải sâm trắng), Phần 8: Sá sùng
 • Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng – Yêu cầu chất lượng
 • Thiết bị khai thác thủy sản – Phân loại và đặc trưng cơ bản
 • Thiết bị khai thác thủy sản - Câu tay cá ngừ đại dương
 • Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp – yêu cầu kỹ thuật
 • Nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử - Yêu cầu kỹ thuật
 • Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản
 • Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác