Dự án: Thể dục thể thao

Tên dự án
Thể dục thể thao
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Thể dục thể thao
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị cầu môn nhẹ - Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị cầu môn cố định và di động - Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị cầu môn bóng ném - Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị cầu môn khúc côn cầu ([1]) - Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với chương trình đào tạo sử dụng bình nén khí làm giàu oxy (enriched air nitrox - EAN)
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với việc tổ chức lặn ống thở giải trí
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với đào tạo hướng dẫn lặn ống thở giải trí
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với chương trình đào tạo người thực hiện trộn khí nén hỗn hợp.
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ lặn giải trí
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu và chỉ dẫn thực hành đảm bảo môi trường bền vững trong lặn giải trí
 • Dịch vụ lặn giải trí - Yêu cầu đối với đào tạo về ý thức môi trường cho thợ lặn giải trí
 • Võ thuật – Võ phục Wushu Taiji([2]) - Yêu cầu và phương pháp thử
 • Võ thuật - Kiếm Wushu Taiji - Yêu cầu và phương pháp thử
 • Võ thuật - Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 9: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử trang bị bảo vệ đầu Wushu Sanda ([3]).
 • Thiết bị leo núi - Băng (tải)- Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị leo núi - Neo leo băng - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị leo núi - Pít tông - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị leo núi - Hệ thống hấp thụ năng lượng sử dụng trong leo núi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị leo núi - Neo leo núi trong nhà - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị leo núi - Dụng cụ leo trên băng - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 1: Yêu cầu chung
 • Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 2: Thiết bị bảo vệ đầu cho người trượt trên băng
 • Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 3: Thiết bị bảo vệ vùng mặt cho người trượt trên băng
 • Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 4: Thiết bị bảo vệ đầu và mặt cho thủ môn
 • Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 5: Thiết bị bảo vệ cổ cho người chơi khúc côn cầu trên băng
 • Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị cầu môn bóng đá - Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 • FB Chat.txt