Dự án: Văn hóa

Tên dự án
Văn hóa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Văn hóa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Di sản văn hóa
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Di sản văn hoá và các vấn đề liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa chung
  • Âm nhạc - Thuật ngữ và định nghĩa
  • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Yêu cầu về vật liệu, kỹ thuật thi công và nghiệm thu đền tháp Champa.