Dự án: DỤNG CỤ CẦM TAY

Tên dự án
DỤNG CỤ CẦM TAY
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
DỤNG CỤ CẦM TAY
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Dao phay mặt mặt đầu và mặt bên có gắn mảnh cắt – Kích thước
 • Mũi khoan có gắn mảnh cắt – Chuôi trụ có mặt phẳng song song
 • Dao phay mặt đầu và vai có gắn mảnh cắt – Kích thước
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước -Phần 17: Trục gá bánh mài
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 18: Bánh mài dùng để mài gờ kính phẳng
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 14: Bánh mài dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài góc
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 15: Bánh mài dùng để cắt rời trên máy cố định hoặc di động
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 16: Bánh mài dùng để cắt rời trên máy cầm tay
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 12: Bánh mài dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài thẳng
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 13: Bánh mài dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài đứng
 • Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 11: Thanh mài tay