Dự án: Phương tiện giao thông đường bộ

Tên dự án
Phương tiện giao thông đường bộ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương tiện giao thông đường bộ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • PTGTĐB - Mô tô, xe máy hai bánh – Hệ thống điều khiển của người lái - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
  • PTGTĐB - Khóa cửa và cơ cấu giữ cửa của ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
  • PTGTĐB - Phần nhô ra ngoài của xe - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
  • PTGTĐB – Chất tẩy rửa đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu