Dự án: Máy lạnh và Điều hòa không khí

Tên dự án
Máy lạnh và Điều hòa không khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy lạnh và Điều hòa không khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tủ và quầy bảo quản lạnh chuyên dụng – Tính năng và tiêu thụ năng lượng
  • Tủ đông làm kem-đá – Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử
  • Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió, không ống gió, xách tay và bơm nhiệt gió-gió một đường xả – Thử nghiệm và thông số đặc trưng về tính năng
  • Bộ thông gió thu hồi nhiệt và thông gió thu hồi năng lượng – Phương pháp thử tính năng