Dự án: Thiết bị điện

Tên dự án
Thiết bị điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Thiết bị điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Công Thương
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mức giới hạn an toàn và yêu cầu quản lý đối với Máy phát điện phòng nổ
  • Thiết bị đóng cắt hạ phòng nổ - yêu cầu kỹ thuật
  • Đèn thợ mỏ dùng trong môi trường cháy nổ - yêu cầu kỹ thuật
  • Thiết bị điện có dạng bảo vệ an toàn tia lửa "i" thuộc bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10888
  • Thiết bị điện có dạng bảo vệ tăng cường độ tin cậy “e” thuộc bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10888
  • FB Chat.txt