Dự án: Khoáng sản

Tên dự án
Khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Công Thương
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
 • Chất lượng nước thải mỏ quặng và nhà máy tuyển quặng
 • Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí mỏ quặng hầm lò
 • Chống bụi bằng phun sương mù tuần hoàn áp suất cao trong khai thác than hầm lò
 • An toàn thông gió mỏ trong khai thác hầm lò
 • Phân loại đá vách và phương pháp kiểm tra, theo dõi áp lực mỏ trong hệ thống khai thác khai thác chia cột dài theo phương
 • Thiết kế công trình ngầm trong khai thác mỏ
 • Vì neo chống giữ các đường lò của các mỏ khai thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò - Yêu cầu thiết kế kết cấu
 • Khai thác mỏ than hầm lò - yêu cầu thiết kế
 • Quặng tinh niken - yêu cầu kỹ thuật
 • Quặng tinh crôm - yêu cầu kỹ thuật
 • Quặng thiếc - Phương pháp thử xác định hàm lượng thiếc bằng kỹ thuật chuẩn độ Iôt, phân hủy mẫu bằng Natri hydroxyt
 • Quặng thiếc - Phương pháp thử xác định hàm lượng Sắt bằng phương pháp chuẩn độ tạo phức
 • Quặng thiếc - Phương pháp thử xác định hàm lượng Đồng bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS)
 • Quặng thiếc - Phương pháp thử xác định hàm lượng Antymon bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS)
 • Quặng thiếc - Phương pháp thử xác định hàm lượng Bismut bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS)
 • Thi công và nghiệm thu hồ thải quặng đuôi - yêu cầu kỹ thuật
 • Thiết kế công trình bãi chứa bùn đỏ nhà máy sản xuất alumin tại Việt Nam
 • Đánh giá đặc tính than nguyên khai phục vụ thiết kế nhà máy sàng tuyển than
 • FB Chat.txt