Dự án: Thủy lợi, phòng chống thiên tai

Tên dự án
Thủy lợi, phòng chống thiên tai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy lợi, phòng chống thiên tai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Phòng chống thiên tai
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Quy trình khảo sát, đánh giá diễn biến lòng sông, bờ biển
 • Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 1. Công trình đê điều
 • Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở
 • Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 1. Công trình đê điều
 • Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở
 • Gia cố bảo vệ mái bằng công nghệ Vegetation Mat - Phần 1. Yêu cầu kỹ thuật
 • Gia cố bảo vệ mái bằng công nghệ Vegetation Mat - Phần 2. Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu
 • Kết cấu bê tông thủy công toàn khối - Phần 1. Yêu cầu thiết kế;
 • Kết cấu bê tông thủy công toàn khối - Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
 • Thiết kế neo trong đất
 • Công tình thuỷ lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-Grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu
 • Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đồ nước trong hồ đào và trong hồ khoan tại hiện trường
 • Tính toán thấm nền công trình
 • Công trình thuỷ lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí
 • Công trình thuỷ lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển
 • Công trình thuỷ lợi - Đập bê tông và bê tông cốt thép - Phần 1. Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thuỷ lợi - Đập bê tông và bê tông cốt thép - Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu