Dự án: An toàn thực phẩm

Tên dự án
An toàn thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục QLCL nông lâm sản và Thuỷ sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thịt mát – Phần 3: Thịt gia cầm
  • FB Chat.txt