Dự án: Lâm nghiệp

Tên dự án
Lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Lâm nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Sản phẩm đồ gỗ - Bàn ghế ngoài trời - Yêu cầu chất lượng
 • Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm gỗ - Thử nghiệm và phân loại độ bền sinh học của gỗ và các sản phẩm từ gỗ với các tác nhân sinh học.
 • Viên nén gỗ
 • Phương pháp xác định thể tích thân cây gỗ từ đường kính gốc.
 • Phương pháp xác định diện tích rừng bị thiệt hại
 • Mẫu tiêu bản côn trùng - Yêu cầu kỹ thuật
 • Rừng phòng hộ đầu nguồn – Yêu cầu kỹ thuật
 • Vườn thực vật: Phần 1. Vườn sưu tập thực vật
 • Mẫu tiêu bản thực vật rừng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài ngập mặn: Phân xx. Vẹt dù
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài ngập mặn: Phần xx. Mắm đen
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài ngập mặn: Phần xx. Bần chua
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài trồng rừng ven biển: Phần xx. Cóc hành
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ: Phần xx: Trôm
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ: Phần xx: Gió bầu
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ: Phần xx: Sơn tra
 • Ván gỗ nguyên – Yêu cầu kỹ thuật
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài bản địa: Phần xx: Tông dù
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài bản địa: Phần xx: Pơ mu
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài bản địa: Phần xx: Chò chỉ
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài bản địa: Phần xx: Bồ đề
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài bản địa: Phần xx: Lim xanh