Dự án: Thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản

Tên dự án
Thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Chăn nuôi
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phôi bò đông lạnh
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nấm men và chủng probiotic
  • Thức ăn chăn nuôi - phân lập và định lượng Enterococus (E.Faecium)spp
  • FB Chat.txt