Dự án:

Tên dự án
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Hàng khôngViệt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Mặt đường bê tông nhựa sử dụng cho sân bay - Thi công và nghiệm thu
 • Bê tông phun trong công trình hầm giao thông - Thi công và nghiệm thu
 • Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định khả năng kháng nứt bằng mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB (Semi-Circular Bending).
 • Mặt đường bê tông nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu
 • Nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc – phương pháp xác định hoặc kiểm tra cấp nhựa
 • Cầu đường sắt - Tiêu chuẩn thiết kế
 • Gối cầu cao su cốt bản thép có tấm trượt trong cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Mặt đường bê tông nhựa - Phương pháp đo và đánh giá độ chặt bê tông nhựa bằng thiết bị điện từ tiếp xúc bề mặt
 • Tà vẹt và tấm đỡ bê tông
 • Hệ thống thông tin phục vụ chạy tàu
 • Tương thích điện từ - Tiêu chuẩn chung: Miễn nhiễm điện từ đối với môi trường công nghiệp
 • Tương thích điện từ - Yêu cầu về phát xạ đối với môi trường công nghiệp
 • Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm – Bảo vệ chống trượt bánh xe
 • Giàn cố định trên biển - Phần 13: Tính toàn vẹn của kết cấu trong khai thác
 • Phương tiện giao thông đường bộ - Tấm báo hiệu phía sau cho xe hạng nặng và dài - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – An toàn điện, nối đất và mạch hồi lưu – Phần 3: Tương tác lẫn nhau của hệ thống điện xoay chiều và hệ thống điện một chiều
 • Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống kéo điện AC và DC