Dự án: Địa chất khoáng sản

Tên dự án
Địa chất khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Địa chất khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục ĐCKSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ tổng hoạt độ phóng xạ trong tầng đất phủ
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp thành lập bản đồ hoạt độ phóng xạ riêng trong đất phủ.
 • Đất, đá và quặng - Xác định hàm lượng vết một số nguyên tố - Phương pháp phổ khối lượng ICP-MS
 • Đất, đá và quặng - Xác định tên đá - Phương pháp phân tích thạch học
 • Đất, đá và quặng - Xác định hàm lượng các khoáng vật quặng - Phương pháp phân tích khoáng tướng
 • Đất, đá và quặng - Sa khoáng ven biển – Xác định hàm lượng các khoáng vật bằng phương pháp trọng sa
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 10. Nội dung đo vẽ các thành tạo xâm nhập
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 11. Nội dung đo vẽ địa mạo
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp đo phổ gamma để xác định hoạt độ của U, Th, K trong đất phủ.
 • Đất, đá và quặng - Xác định hàm lượng tantal, niobi - Phương pháp phổ khối lượng ICP-MS
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 12. Nội dung điều tra di sản địa chất.
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 13. Điều tra khoáng sản sơ bộ
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 14. Điều tra khoáng sản chi tiết
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 15. Chuyên đề điều tra địa chất thủy văn
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 16. Chuyên đề điều tra địa chất công trình
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Detector vết hạt nhân Phần 2. Phương pháp xử lý và phân tích tài liệu Detector vết hạt nhân.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Detector vết hạt nhân Phần 1. Đo Detector vết hạt nhân
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Bản đồ nồng độ hơi thủy ngân Phần 4. Phương pháp thành lập
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Bản đồ nồng độ hơi thủy ngân Phần 3. Xác định nồng độ hơi thủy ngân Phương pháp xử lý, đánh giá kết quả.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Bản đồ nồng độ hơi thủy ngân Phần 2. Xác định nồng độ hơi thủy ngân - Phương pháp đánh giá chất lượng tài liệu.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Bản đồ nồng độ hơi thủy ngân Phần 1. Xác định nồng độ hơi thủy ngân - Phương pháp đo
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp phân vùng môi trường phóng xạ tự nhiên.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ tổng liều bức xạ gamma tự nhiên.
 • FB Chat.txt