Dự án: Thảm trải sàn

Tên dự án
Thảm trải sàn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thảm trải sàn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thảm – Xác định số lượng nhung và/hoặc vòng trên đơn vị chiều dài và đơn vị diện tích
  • Thảm trải sàn dệt -Xác định độ dày nhung trên bề mặt
  • Thảm trải sàn dệt – Xác định độ dày mất mát dười tải trọng động
  • Thảm trải sàn dệt và laminate – Đánh giá khuynh hướng điện tĩnh – Phép thử đi bộ
  • Thảm trải sàn dệt – Phương pháp xác định khối lượng
  • Thảm trải sàn dệt – Xác định độ bền hư hại tại mép cắt sử dụng phép thử trống Vettermann
  • Thảm trải sàn dệt – Phép thử bám bẩn phòng thí nghiệm – Phần 1: Phép thử Kappasoil
  • Thảm trải sàn dệt – Phép thử bám bẩn phòng thí nghiệm – Phần 2: Phép thử trống
  • Thảm trải đàn hồi – Thảm trải sản poly(vinyl chloride) lót xốp không đồng nhất – Các yêu cầu
  • Thảm trải sàn dệt – Xác định tính giòn của lớp lót xốp