Dự án: Ống và phụ tùng đường ống

Tên dự án
Ống và phụ tùng đường ống
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ống và phụ tùng đường ống
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định cường độ va đập bằng phương pháp Charpy – Phần 1: Phương pháp thử chung
  • Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định cường độ va đập bằng phương pháp Charpy – Phần 2: Điều kiện thử cho ống làm từ vật liệu khác nhau
  • Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 1: Phương pháp thử chung
  • Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 3: Ống polyolefin
  • Ống và mối nối poly (vinyl clorua) không định hướng (PVC-O) để vận chuyển nước trong điều kiện có áp - Quy định kỹ thuật
  • Ống và phụ tùng đường ống – Quy trình ghép nối cho hệ thống đường ống polyethylene (PE)
  • Ống và phụ tùng đường ống – Hệ số giảm áp đối với hệ thống ống polyethylene để sử dụng ở nhiệt độ trên 20 °C
  • Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét
  • Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét
  • Ống nhựa nhiệt dẻo – Bảng thông dụng chiều dày thành ống