Dự án: Phương pháp phân tích thực phẩm

Tên dự án
Phương pháp phân tích thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương pháp phân tích thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực phẩm – Xác định hoạt độ nước
  • Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khí hoặc sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần – Phần 1: Xem xét chung
  • Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khí hoặc sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần – Phần 2: Phương pháp chiết và làm sạch
  • Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khí hoặc sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần – Phần 3: Phương pháp xác định và phép thử khẳng định
  • Thực phẩm – Xác định niacin và niacinamid trong thức ăn công thức từ sữa dành cho trẻ sơ sinh – Phương pháp vi sinh-đo độ đục
  • Thực phẩm – Xác định axit pantothenic trong thức ăn công thức từ sữa – Phương pháp vi sinh-đo độ đục