Dự án: Thiết bị vệ sinh

Tên dự án
Thiết bị vệ sinh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thiết bị vệ sinh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bộ lắp ráp vòi linh hoạt trong các công trình nước – Yêu cầu chức năng và phương pháp thử nghiệm
  • Van phao – Yêu cầu kỹ thuật cho van phao hoạt động dạng piston (thân bằng hợp kim đồng) (không bao gồm phao)
  • Van phao – Yêu cầu kỹ thuật cho van phao hoạt động dạng màng (thân bằng hợp kim đồng) (không bao gồm phao)
  • Van phao – Yêu cầu kỹ thuật cho van phao hoạt động dạng màng (thân bằng nhựa) chỉ dùng cho nước lạnh (không bao gồm phao)
  • Van phao – Yêu cầu kỹ thuật cho van phao hoạt động dạngliền khối cho két xả vệ sinh (bao gồm phao)
  • Vòi nước vệ sinh – Van trộn cơ học áp lực thấp – Yêu cầu kỹ thuật chung
  • Vòi nước vệ sinh – Van trộn điều tiết nhiệt áp lực thấp – Yêu cầu kỹ thuật chung