Dự án: Phương tiện Giao thông đường bộ – Xe điện

Tên dự án
Phương tiện Giao thông đường bộ – Xe điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương tiện Giao thông đường bộ – Xe điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu an toàn – Phần 1: Hệ thống tích trữ năng lượng có thể nạp trên xe.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu an toàn – Phần 2: Các biện pháp an toàn vận hành và bảo vệ khi có lỗi.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu an toàn – Phần 3: Bảo vệ người chống điện giật
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Kết nối với nguồn cung cấp điện bên ngoài – Yêu cầu an toàn
 • Mô tô và xe máy điện – Đặc tính an toàn
 • Mô tô và xe máy điện – Đặc tính và yêu cầu an toàn đối với hệ thống pin lithium-ion.
 • Mô tô và xe máy điện – Yêu cầu an toàn đối với bộ nối dẫn điện đến nguồn cung cấp điện bên ngoài.
 • Mô tô và xe máy điện – Tính năng – Phần 1: Mức tiêu hao năng lượng và dải/phạm vi
 • Mô tô và xe máy điện – Tính năng – Phần 2: Đặc tính chạy trên đường
 • Phương tiện giao thông đường bộ-Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử – Phần 1: Rơle và đèn chớp
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị chuyển mạch điện / điện tử – Phần 2: Thiết bị điện tử
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị chuyển mạch điện / điện tử – Phần 3: Rơle