Dự án: Phương tiện Giao thông đường bộ

Tên dự án
Phương tiện Giao thông đường bộ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương tiện Giao thông đường bộ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn sợi đốt trong các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn vị trí trước, đèn vị trí sau, đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn biển số sau của mô tô, xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô – Yêu cầu trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị bảo vệ chống sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống dẫn động điện – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Xe cơ giới và các tổng thành liên quan đến an toàn của phương tiện sử dụng nhiên liệu hydro (HFCV) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống dẫn động điện cho xe loại L (mô tô) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Yêu cầu về độ ồn của loại phương tiện vận hành ít gây tiếng ồn – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô (mức 4) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu