Dự án: Nhôm và hợp kim nhôm

Tên dự án
Nhôm và hợp kim nhôm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nhôm và hợp kim nhôm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật để kiểm tra và cung cấp
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 2: Tính chất cơ lý
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 3: Tấm cắt: dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 4: Lá và tấm: Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 5: Thành phần hóa học
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật kiểm tra và cung cấp
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 2: Tính chất cơ lý
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 3: Thanh và dây tròn vuốt – dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 4: Thanh và dây chữ nhật vuốt – Dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 5: Thanh, dây vuông, lục giác – Dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 6: Ống tròn vuốt – Dung sai hình dạng và kích thước
 • FB Chat.txt